Компания Див Импекс ООД

ДИВ ИМПЕКС ООД,  производител на съоръжения с търговска марка DA VINCI, е основана през 1994г. като частно дружество.

Съоръженията произвеждани с марката  DA VINCI са снабдени изцяло с италиански части, като асемблирането на уредите се извършва в България.

Основен приоритет в дейността на фирмата са производство на:

ПЛАСМЕНТ

Продуктите с марката  DA  VINCI намират добър прием както в България така и в Италия, Германия, Гърция, Сърбия, Румъния, Швейцария и Испания.


Пласмент в Европа


Пласмент в България