Компания Див Импекс ООД

СЕРТИФИКАТИ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ DA VINCI

Всички наши продуктите са kонструирани и сертифицирани спрямо ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ.

CE – СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО е специален знак, който се поставя на даден продукт, предназначен за разпространение на европейския пазар.  Той гарантира, че продуктът отговаря на европейските стандарти и че всички процедури за оценка в съответната директива са изпълнени.

СЕ-СЕРТИФИКАТ НА ПРОДУКТИТЕ DA VINCI

EN 1478EN 303-5EN 13445EN 60335EN 50165 CЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО е специално означение, което се поставя на даден продукт, предназначен за разпространение на европейския пазар и производителят декларира, че продуктът му отговаря на европейските изисквания и че всички процедури са изпълнени.