Компания Див Импекс ООД

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИКОНОМИЯ НА РЕСУРСИ

Уредите Da Vinci са разработени и произведени съгласно последните съвременни концепции за отопление с биомаса. Модерната технология ведно със специалната грижа за околната среда гарантират:

  • В максимална степен опазване на околната среда.
  • Икономия на разходите за отопление, благодарение на високата к…ивото
  • Лесно и приятно обслужване, защото пелетите са леки, удобни …ктна употреба
  • Минимални количества сажди и пепел при горенето, защото пелетите ..атериал
  • Минимални количества вредни емисии в атмосферата, типичн…вен материал
  • Производството на палетите е екологично чист процес и спестява разхищаването на дървесните стърготини

МОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ

Уредите, работещи с пелети осигуряват топлинен комфорт и изисква минимално време за обслужване.

Те са разработени преимуществено за използване в условията на градска среда, където пренасянето и изгарянето на дърва или въглища е неудобно, трудоемко или замърсяващо.

Горивният процес протича автоматично, без да изисква непрекъснат надзор и/или зареждане. Управлението и поддържането на горивния процес се извършва с помощта на вградена микрокомпютърна система (микроконтролер), захранвана от електрическата мрежа и консумираща незначително количество електроенергия.

ПЕЛЕТИТЕ СА СЪВРЕМЕННО ГОРИВО

Пелетите са пресовани дървени стърготини с цилиндрична форма с дължина 30 мм и диаметър от 6 мм до 8 мм. Най-добрите пелети се получават от широколистен дървен материал с нисък примес на кори и смола. В следствие ниското съдържание на вода (около 6%) пелетите имат висока калоричност, близо до тази на висококачествените антрацитни въглища. Изгарянето на пелетите е с к.п.д. 85%

Пелетите са съвременно гориво със следните характеристики:

Топлинна енергийност 18 500 kJ/kgразфасовки
Топлинна мощност 5,0 kWh/kg
Плътност 650 kg/m3
Процент влажност ≤8% от теглото
Диаметър 5-8 мм
Дължина ≤30 мм
Състав 100% дърво (≤20% кора)
Опаковки Полиетиленови торби, различни разфасовки