Горелка на пелети Da Vinci

ПРЕДИМСТВА НА ГОРЕЛКА DA VINCI

  • Модулация в 9 степени
  • Вграден седмичен програматор
  • Окомплектовани с шнек
  • Запалване на пелетите чрез електронен нагревател
  • Управление чрез таймер и / или вграден термостат

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Пелетна горелка DA VINCI  G 36 е разработена и произведена съгласно последните съвременни концепции за отопление с биомаса, щадящо в максимална степен природата и околната среда и едновременно с това улесняващо потребителя, предвид високата калоричност за единица обем на горивото, удобното му пренасяне, минималното количество сажди и пепел при горенето и не на последно място – отделянето на  минимални количества вредни газове при изгарянето, а също и екологично чистото му производство.

Пелетната горелка „Da Vinci” G 36 Ви осигурява топлинен комфорт и изисква минимално време за обслужване. Тези горелки са разработени преимуществено за използване с котли в условията на градска среда, където пренасянето и изгарянето на дърва или въглища е неудобно, трудоемко или замърсяващо. Горивният процес протича автоматично, без да изисква непрекъснат надзор и/или зареждане. Управлението и поддържането на горивния процес се извършва с помощта на вградена микрокомпютърна система (микроконтролер), захранвана от електрическата мрежа и консумираща незначително количество електроенергия.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Пелетната горелка G36 „Da Vinci” е предназначена за монтиране към котел К 38 „Da Vinci”. Може да се монтира и към други котли с конструктивна мощност от 25 до 40 kW. Използва се (съвместно със съответния котел и водоотоплителна инсталация) за отопление на къщи, апартаменти, офиси, халета и други обекти с топлинни загуби от 10 до 40 kW.

ПЕРФЕКТНА КОМБИНАЦИЯ

За постигане на максимална ефективност в отоплението препоръчваме комбинацията:

  • пелетна горелка Da Vinci
  • Da Vinci SP PELLET

ГОРИВО

Основното гориво, което използва камината, са пелети, но могат да се използват също и сухи костилки, както и изсушена царевица. Костилките и царевицата могат да се изгарят в малки относителни количества, максимум до 15 % от масата на основното гориво и задължително смесени с него.


Пелетна горелка G36


Пелетна горелка G36