Горелка на пелети Da Vinci

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПАРАМЕТЪР СТОЙНОСТ
 Максимална стойност на конструктивната номинална мощност Рmax (степен 9)  36 kW
 Максимално конструктивно регулировъчно съотношение Pmax/Pmin (степен 9/степен 1)  1: 6
 Минимална температура на изходящата от котела вода  30°С ± 2°С
 Максимална температура на изходната вода  80°С ± 2°С
 Температура на изходящата от котела вода, при която електронната защита изключва безусловно камината  87°С ± 2°С
 Маса на горелката  15 кг
 Разход на гориво  0,8 ÷ 7,8 кг/ час
 Минимална тяга на комина  32 Pa
 Захранващо напрежение  ~ 220V ± 10%
 Консумирана електрическа мощност от захранващата мрежа в установен режим  >100 W
 Консумирана електрическа мощност от захранващата мрежа при запалване  350 W
 Клас на защита срещу поражение от електрически ток по БДС 63/1-90  1
 Степен на вътрешна защита  IP 20