Пелетни камини Da Vinci

ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

  • Автоматизирано отопление без необходимост от непрекъснат надзор и възможност за отопление по предварително зададена програма;
  • Възможности за плавно или програмно регулиране на мощността на камината съобразно нуждите;
  • Електронно управление на горивния процес;
  • Екологично чист процес на изгаряне;
  • Лесно почистване и поддръжка;
  • Горивото не е лесно възпламенимо и в този смисъл е безопасно;
  • Възможност за икономично изразходване на горивото чрез оптимизация на горивния процес;
  • Получава се специфична приятна картина от пламъци