Пелетни камини Da Vinci

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Камината е конструирана за  изгаряне на пелети и в малък процент на костилки и изсушени царевични зърна в смес с пелетите.

Почти цялата част от топлинната мощност на камината е съсредоточена във водната риза за загряване на основния топлоносител – вода. Една твърде малка част от мощността се излъчва от огнището. Тази мощност чрез инфрачервено лъчение и конвекция може да затопли помещението, в което се намира камината.

ОПИСАНИЕ

Пелетни камини “ DA VINCI “ са разработени и произведени съгласно последните съвременни концепции за отопление с биомаса, щадящи в максимална степен природата и околната среда и едновременно с това улесняващо потребителя, предвид високата калоричност за единица обем на горивото, удобното му пренасяне, минималното количество сажди и пепел при горенето и не на последно място – отделянето на  минимални количества вредни газове при изгарянето, а също и екологично чистото му производство.

Пелетните камини „Da Vinci” Ви осигуряват топлинен комфорт при минимално време за обслужване. Те са разработени преимуществено за използване в условията на градска среда, където пренасянето и изгарянето на дърва или въглища е неудобно, трудоемко или замърсяващо. Горивният процес протича автоматично, без да изисква непрекъснат надзор и/или зареждане. Управлението и поддържането на горивния процес се извършва с помощта на вградена микрокомпютърна система, захранвана от електрическата мрежа и консумираща незначително количество електроенергия

Пелетната камина “Dа Vinci“ е предназначена за отопление на еднофамилни къщи, апартаменти, офиси, производствени халета и други подобни обекти с топлинни загуби от 5-25 kW.

Камината е съвременно, високоефективно и екологично чисто средство за изгаряне на пелети (пресовани дървени стърготини). Отоплителната система е с принудителна циркулация на отоплителната вода и позволява използването както на отворени, така и на затворени разширителни съдове.

МОДЕЛИ

Пелетните камини “Dа Vinci“ се произвеждат в три типоразмера с различна мощност:

AV 140 AIR (малка – 14 kW )
DV 140 HIDRO (малка – 14 kW )
DV 180 HIDRO (средна – 18 kW)
DV 220 HIDRO (голяма – 22 kW)
DV 250 HIDRO (голяма – 25 kW)
DV S CERAMIC (голяма 25kW)
DV S STONE (голяма 25kW)

Двата последни типоразмера имат едни и същи външни габарити. Действието и начинът на управление и използване на трите модела е еднакъв.

ГОРИВО

Основното гориво, което използва камината, са пелети, но могат да се използват също и сухи костилки, както и изсушена царевица. Костилките и царевицата могат да се изгарят в малки относителни количества, максимум до 15 % от масата на основното гориво и задължително смесени с него.