Пелетни камини Da Vinci

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПАРАМЕТЪР AV 140
AIR
DV 140
HIDRO
DV 180
HIDRO
DV 220
HIDRO
DV 250
HIDRO
DV S
Максимална стойност на конструктивната номинална мощност
Рmax (степен 5) – Водна риза/ Огнище
14/ 1 kW 14/ 1 kW 18/ 1 kW 22/ 1 kW 25/ 1 kW 25/ 1 kW
Максимално конструктивно регулировъчно съотношение Pmax/ Pmin (степен 9/ степен 1) 1: 6
Минимална температура на изходната вода 30 ± 2°С 30 ± 2°С 30 ± 2°С 30 ± 2°С 30 ± 2°С
Максимална температура на изходната вода 80 ± 2°С 80 ± 2°С 80 ± 2°С 80 ± 2°С 80 ± 2°С
Температура на изходната вода, при която електронната защита изключва безусловно камината 87 ± 2°С 87 ± 2°С 87 ± 2°С 87 ± 2°С 87 ± 2°С
Количество на водата във водната риза 20 куб.дм 26 куб.дм 30 куб.дм 30 куб.дм 30 куб.дм
Максимално работно налягане във водната риза 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar
Широчина на камината 55 см 55 см 58 см 58 см 58 см 58 см
Височина на камината 95 см 95 см 100 см 100 см 100 см 100 см
Дълбочина на камината 60 см 60 см 66 см 66 см 66 см 66 см
Тегло на камината 70 кг 90 кг 105 кг 120 кг 140 кг 140 кг
Разход на гориво 0,7 ÷ 3.2 кг/ час 0,7 ÷ 3.2 кг/ час 0,7 ÷ 4.0 кг/ час 0,7 ÷ 4.6 кг/ час 0,7 ÷ 5.2 кг/ час 0,7 ÷ 5.2 кг/ час
Капацитет на резервоара 16 кг 16 кг 20 кг 20 кг 20 кг 20 кг
Диаметър на димоотвода 80 мм
Размер на присъединителните щуцери 1 “
Минимална тяга на комина 15 Pa
Обем на пепелника 1 куб.дм
Захранващо напрежение ~ 220V ± 10%
Консумирана електрическа мощност от захранващата мрежа 100 W
Клас на защита срещу поражение от електрически ток по БДС 63/1-90 1
Степен на вътрешна защита IP 21