Котел на пелети Da Vinci

ПРИМЕР ЗА ИНСТАЛИРАНЕ КЪМ СИСТЕМА С ОТВОРЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД

ПРИМЕР ЗА ИНСТАЛИРАНЕ КЪМ СИСТЕМА СЪС ЗАТВОРЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД