Котел на пелети Da Vinci

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Пелетните котли „Da Vinci” Ви осигуряват топлинен комфорт при минимално време за обслужване. Те са разработени преимуществено за използване в условията на градска среда, където пренасянето и изгарянето на дърва или въглища е неудобно, трудоемко или замърсяващо.

Горивният процес протича автоматично, без да изисква непрекъснат надзор и/или зареждане. Управлението и поддържането на горивния процес се извършва с помощта на вградена микрокомпютърна система, захранвана от електрическата мрежа и консумираща незначително количество електроенергия.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Пелетният котел “Dа Vinci“ SP Pellet K38 е предназначена за отопление на еднофамилни къщи, апартаменти, офиси, производствени халета и други подобни обекти с топлинни загуби от 10-36 kW.

Котелът е съвременно, високоефективно и екологично чисто средство за изгаряне на пелети (пресовани дървени стърготини). Отоплителната система е с принудителна циркулация на отоплителната вода и позволява използването както на отворени, така и на затворени разширителни съдове.

ПЕРФЕКТНА КОМБИНАЦИЯ

За постигане на максимална ефективност в отоплението препоръчваме комбинацията:

  • пелетна горелка Da Vinci
  • Da Vinci SP PELLET

ГОРИВО

Основното гориво, което използва камината, са пелети, но могат да се използват също и сухи костилки, както и изсушена царевица. Костилките и царевицата могат да се изгарят в малки относителни количества, максимум до 15 % от масата на основното гориво и задължително смесени с него.