Котел на пелети Da Vinci

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПАРАМЕТЪР СТОЙНОСТ
Максимална стойност на конструктивната номинална мощност
Рmax (степен 5) – Водна риза/ Огнище
36.5/ 1.5 kW
Максимално конструктивно регулировъчно съотношение Pmax/ Pmin (степен 9/ степен 1) 1 : 8
Минимална температура на изходната вода 30°С ± 2°С
Максимална температура на изходната вода 80°С ± 2°С
Температура на изходната вода, при която електронната защита изключва безусловно котела SP+7°С,
SP= задание
Количество на водата във водната риза 48 dm³
Височина на котела 100 ± 2 cm
Широчина на котела 58 ± 1 cm
Дълбочина на котела 66 ± 1 cm
Тегло на котела 150 kg
Диаметър на димоотвода 200 mm
Разход на гориво 0,9 ÷ 7,6 kg/ час
Размер на присъединителните щуцери 1 “
Минимална тяга на комина 32 Pa
Максимално работно налягане във водната риза 2 bar
Обем на пепелника 33 dm³
Захранващо напрежение ~ 220V ± 10%
Консумирана електрическа мощност от захранващата мрежа 110 W
Клас на защита срещу поражение от електрически ток по БДС 63/1-90 1
Степен на вътрешна защита IP 20