Екология и икономия на ресурси

Грижа за околната среда и икономия на ресурси

Уредите Da Vinci са разработени и произведени съгласно последните съвременни концепции за отопление с биомаса. Модерната технология ведно със специалната грижа за околната среда гарантират:

  • В максимална степен опазване на околната среда.
  • Икономия на разходите за отопление, благодарение на високата кaлоричност на горивото
  • Лесно и приятно обслужване, защото пелетите са леки, удобни и не замърсяват при употреба
  • Минимални количества сажди и пепел при горенето, защото пелетите са био материал.
  • Минимални количества вредни емисии в атмосферата.
  • Производството на палетите е екологично чист процес и спестява разхищаването на дървесните стърготини.

Модерна технология

Уредите, работещи с пелети осигуряват топлинен комфорт и изисква минимално време за обслужване.

Те са разработени преимуществено за използване в условията на градска среда, където пренасянето и изгарянето на дърва или въглища е неудобно, трудоемко или замърсяващо.

Горивният процес протича автоматично, без да изисква непрекъснат надзор и/или зареждане. Управлението и поддържането на горивния процес се извършва с помощта на вградена микрокомпютърна система (микроконтролер), захранвана от електрическата мрежа и консумираща незначително количество електроенергия.

Пелетите са съвременно гориво

Пелетите са пресовани дървени стърготини с цилиндрична форма с дължина 30 мм и диаметър от 6 мм до 8 мм. Най-добрите пелети се получават от широколистен дървен материал с нисък примес на кори и смола. В следствие ниското съдържание на вода (около 6%) пелетите имат висока калоричност, близо до тази на висококачествените антрацитни въглища. Изгарянето на пелетите е с КПД 85%