Пример за монтаж на пелетната камина

Пример за инсталиране към система с отворен разширителен съд

Пример за инсталиране към система със затворен разширителен съд