Технически данни DV 140 HYDRO

Технически данни

 • Производителност
  92%
 • Обща мощност
  16 kW
 • Максимална стойност на конструктивната номинална мощност Рmax (степен 5) – Водна риза/ Огнище
  14/ 1 kW
 • Собствено топлоотдаване
  2 kW
 • Отопляем обем
  до 320 куб.м.
 • Разход на гориво
  0,7 ÷ 3.2 кг/ час
 • Капацитет на резервоара
  18 кг
 • Максимално конструктивно регулировъчно съотношение Pmax/ Pmin (степен 9/ степен 1)
  1: 6
 • Минимална температура на изходната вода
  30 ± 2°С
 • Максимална температура на изходната вода
  80 ± 2°С
 • Температура на изходната вода, при която електронната защита изключва безусловно камината
  87 ± 2°С
 • Количество на водата във водната риза
  20 куб.дм
 • Максимално работно налягане във водната риза
  2 bar
 • Размери на камината (Ш/В/Д)
  55/ 95/ 60 см
 • Тегло на камината
  120 кг
 • Диаметър на димоотвода
  80 мм
 • Размер на присъединителните щуцери
  1 “
 • Минимална тяга на комина
  15 Pa
 • Обем на пепелника
  1 куб.дм
 • Захранващо напрежение
  ~ 220V ± 10%
 • Консумирана електрическа мощност от захранващата мрежа
  100 W
 • Клас на защита срещу поражение от електрически ток по БДС 63/1-90
  1
 • Степен на вътрешна защита
  IP 21