Различна пелетна камина

Най висок клас пелетна камина

Пелетна камина DA VINCI е висок клас пелетна камина  различаваща се от всички пелетни камини предлагани на  пазара по своята конструкция със следните основни  показатели:

  • Топлообменникът на пелетна камина DA VINCI  се състои от голям брой хоризонтални тръби, разположени над горивната камера, което позволява максимален контакт между огъня и водата.
  • Топлообмен е организиран и във всички останали стени на камината. В стените на пелетна камина DA VINCI  има вградени димогарни тръби, увеличаващи топлообмена.
  • Дълбочината на пелетна камина DA VINCI  е максимално увеличена и горивната камера е разположена максимално далеч от вратата. Това увеличава контактната площ за топлообмен и намалява замърсяването на стъклото.

Конструкцията на пелетна камина DA VINCI е организирана така, че механизмът подаващ пелети е под постоянен контрол от потребителя, което гарантира нейната висока  надежност  и сигурност.