Технически данни AV 140 AIR

Технически данни

 • Максимална стойност на конструктивната номинална мощност Рmax (степен 5) – Водна риза/ Огнище
 • Максимално конструктивно регулировъчно съотношение Pmax/ Pmin (степен 9/ степен 1)
 • Минимална температура на изходната вода
 • Максимална температура на изходната вода
 • Температура на изходната вода, при която електронната защита изключва безусловно камината
 • Количество на водата във водната риза
 • Максимално работно налягане във водната риза
 • Размери Ш/ В/ Д
  55/ 95/ 60 см
 • Тегло на камината
  70 кг
 • Разход на гориво
  0,7 ÷ 3.2 кг/ час
 • Капацитет на резервоара
  16 кг
 • Диаметър на димоотвода
  80 мм
 • Размер на присъединителните щуцери
  1 “
 • Минимална тяга на комина
  15 Pa
 • Обем на пепелника
  1 куб.дм
 • Захранващо напрежение
  ~ 220V ± 10%
 • Консумирана електрическа мощност от захранващата мрежа
  100 W
 • Клас на защита срещу поражение от електрически ток по БДС 63/1-90
  1
 • Степен на вътрешна защита
  IP 21