Технически данни DV 180 HYDRO

Спецификации

 • Максимална стойност на конструктивната номинална мощност Рmax (степен 5) – Водна риза/ Огнище
  18/ 1 kW
 • Максимално конструктивно регулировъчно съотношение Pmax/ Pmin (степен 9/ степен 1)
  1: 6
 • Минимална температура на изходната водаа
  30 ± 2°С
 • Максимална температура на изходната вода
  80 ± 2°С
 • Температура на изходната вода, при която електронната защита изключва безусловно камината
  87 ± 2°С
 • Количество на водата във водната риза
  26 куб.дм
 • Максимално работно налягане във водната риза
  2 bar
 • Широчина на камината
  58 см
 • Височина на камината
  100 см
 • Дълбочина на камината
  66 см
 • Тегло на камината
  105 кг
 • Разход на гориво
  0,7 ÷ 4.0 кг/ час
 • Капацитет на резервоара
  20 кг
 • Диаметър на димоотвода
  80 мм
 • Размер на присъединителните щуцери
  1 “
 • Минимална тяга на комина
  15 Pa
 • Обем на пепелника
  1 куб.дм
 • Захранващо напрежение
  ~ 220V ± 10%
 • Консумирана електрическа мощност от захранващата мрежа
  100 W
 • Клас на защита срещу поражение от електрически ток по БДС 63/1-90
  1
 • Степен на вътрешна защита
  IP 21