DV Stone

S-Line da VINCI
Пелетната камина е с възможност за захранване на инсталация за отопление на помещения с обем до 600 куб.м.

Най висок клас пелетна камина

БЕЗ АНАЛОГ НА ПАЗАРА благодарение на конструкцията си от казанно тръбен вид, с което КПД е максимално висок… научете повече
Обща информация

 • Обща мощност
  27 kW
 • Мощност на водната риза
  25 kW
 • Собствено топлоотдаване
  2 kW
 • Отопляем обем
  до 600 куб.м.
 • Размери Ш/В/Д
  58/100/67 cm
 • Цвят метална облицовка (RAL)
  По избор
 • Тегло
  180 кг
 • Разход на пелети на час
  0.7 – 5.0 кг
 • Капацитет на резевоара
  24 кг
 • Произвдителност
  92 %

Повече

Доставка в България и ЕС - 5-10дни, повече информация.

Ресурси и Поддръжка

Различна пелетна камина

Най висок клас пелетна камина

Пелетна камина DA VINCI е висок клас пелетна камина  различаваща се от всички пелетни камини предлагани на  пазара по своята конструкция със следните основни  показатели:

 • Топлообменникът на пелетна камина DA VINCI  се състои от голям брой хоризонтални тръби, разположени над горивната камера, което позволява максимален контакт между огъня и водата.
 • Топлообмен е организиран и във всички останали стени на камината. В стените на пелетна камина DA VINCI  има вградени димогарни тръби, увеличаващи топлообмена.
 • Дълбочината на пелетна камина DA VINCI  е максимално увеличена и горивната камера е разположена максимално далеч от вратата. Това увеличава контактната площ за топлообмен и намалява замърсяването на стъклото.

Конструкцията на пелетна камина DA VINCI е организирана така, че механизмът подаващ пелети е под постоянен контрол от потребителя, което гарантира нейната висока  надежност  и сигурност.

Обща информация

Контролер с 9 степенна електронна система.

Изключителна конструкция от казанно тръбен тип, с което КПД е максимално висок.

Високо ниво на вентилация на огнището, позволяващо изгаряне на горивото без вредни емисии.

Автоматично изключване при достигане на зададената температура зададения хистерезис , като преминава в изчакващ режим.

Автоматичен рестарт при достигане на зададената температура.

Инфрачервено дистанционно управление.

Газодинамично самопочистване по време на работа.

Газодинамично почистване при стоп и старт.

Система за контрол при спиране на ел захранването по време на работа.

Възможност за ръчна настройка на всяка друга мощност.

Висока енергономичност максимална ел мощност при старт 220 W.

Автоматично управление на циркулационната помпа на камината.

Автоматично изключване при изчерпване на горивото.

Вграден седмичен програматор.

Изключителна ремонтнопригодност което позволява демонтажа на панелите и почистването да се извършва в рамките на няколко минути.

Възможност за управление от стаен и външен седмичен програматор.

Възможност за управление на start и stop с мобилен телефон и интернет.

Технически данни DV 250 HYDRO

Спецификации

 • Обща мощност
  27 kW
 • Мощност на водната риза
  25 kW
 • Собствено топлоотдаване
  2 kW
 • Отопляем обем
  до 600 куб.м.
 • Максимална стойност на конструктивната номинална мощност Рmax (степен 5) – Водна риза/ Огнище
  25/ 1 kW
 • Максимално конструктивно регулировъчно съотношение Pmax/ Pmin (степен 9/ степен 1)
  1: 6
 • Минимална температура на изходната водаа
  30 ± 2°С
 • Максимална температура на изходната вода
  80 ± 2°С
 • Температура на изходната вода, при която електронната защита изключва безусловно камината
  87 ± 2°С
 • Количество на водата във водната риза
  30 куб.дм
 • Максимално работно налягане във водната риза
  2 bar
 • Размери Ш/В/Д
  58/100/67
 • Облицовка
  Метал
 • Цвят
  По избор
 • Тегло на камината
  180 кг
 • Разход на гориво
  0,7 ÷ 5.2 кг/ час
 • Капацитет на резервоара
  24 кг
 • Произвдителност
  92 %
 • Диаметър на димоотвода
  80 мм
 • Размер на присъединителните щуцери
  1 “
 • Минимална тяга на комина
  15 Pa
 • Обем на пепелника
  1 куб.дм
 • Захранващо напрежение
  ~ 220V ± 10%
 • Консумирана електрическа мощност от захранващата мрежа
  100 W
 • Клас на защита срещу поражение от електрически ток по БДС 63/1-90
  1
 • Степен на вътрешна защита
  IP 21

Устройство на пелетната камина

Устройство на камината

Електронна управляваща система

Процесът на горене се управлява с помощта на вградена електронна система.

В горната част на камината е разположена командна кутия за задаване на текущите параметри на горенето и управление на горивния процес. Командната кутия е част от микрокомпютърната система, управляваща камината.

Електронната система за управление се състои от два блока: дисплей, разположен в задната част на горния декоративен капак на камината и управляващ блок, който се намира върху долната основа във вътрешността на камината. Двата блока са свързани помежду си с необходимите информационни и силови електрически контури.

Електронната система изпълнява следните задачи:

 • дефинира, избира и поддържа мощността на камината;
 • захранва и управлява електродвигателя за вентилиране на горивната камера;
 • захранва, управлява и следи правилната работа на електродвигателя, задвижващ шнековия механизъм;
 • следи определени вътрешни температури в камината и при тяхното излизане извън предварително дефинираните допуски генерира съответни коригиращи въздействия;
 • защитава и обезопасява камината при неправилни манипулации на потребителя;
 • подава подходящи съобщения при извънредни събития, водещи до грешки в работата на камината;
 • осигурява предварително сервизно програмиране на горивния процес.

Настройки и начин на работа на камината

Мощността на камината може да се променя в девет степени – от 1 до 9. Всяка степен на мощността е свързана с определен дебит на въздуха, който вентилира горивната камера – най нисък е този дебит при 1-ва степен, а най-висок – при 9-та степен. Осигуряването на определения дебит се осъществява посредством промяна скоростта на въртене, респективно мощността на задвижващия електродвигател.

За да се постигне дадена мощност на камината, е необходимо да се изгори определено количество пелети за единица време. Увеличаването на мощността се постига с увеличаване количеството на подаваното гориво. Горивото се подава чрез периодично завъртане на шнеков механизъм, който транспортира пелетите от бункера към горивната камера.

Шнековият механизъм се привежда в движение от електродвигател с редуктор. Работата на двигателя е периодична, с две фази: работен ход и пауза. Работният ход е в зависимост от степента, на която работи камината. Мощността се променя чрез промяна на времето през което работи шнековият механизъм. Тази програма може да се коригира неограничен брой пъти по желание, с оглед оптимизиране на процеса. Натрупаният опит и познания от производителя показват, че оптималното съотношение на мощностите между 1-ва и 9-та степен се движи от 1:5 до 1:6, което в повечето случаи е напълно удовлетворително. Конструкцията на камината позволява получаването и на по-голямо регулировъчно съотношение (до около 1:7), но то е обвързано с качеството на пелетите.

Командната кутия се намира в задната част на горната декоративна плоча на камината. Нейното предназначение е да осъществи включване и изключване на камината, стартиране и стопиране на горивния процес, задаване и управление на всички функции, както и сервизно обслужване на камината.

Икономичност, безопасност и сигурност

Електронната система е проектирана да работи с минимално възможния разход на електроенергия, като е използвана съвременна елементна база и авангардни схемотехнически решения. По този начин камината се приобщава към енергоспестяващите системи и апарати.

Електронната система е проектирана така ,че да може да се обезпечи безпроблемна непрекъсната работа на камината по 24 часа в денонощието в рамките на отоплителния сезон – 6 месеца.

При отпадане на мрежовото напрежение работата на камината се преустановява, ако тя не е окомплектована със запалка и седмичен програматор. При поява на мрежовото напрежение камината се установява в изходно положение. За да бъде възобновена нейната работа, трябва да бъде запалена отново.

Зависимостта от наличие на мрежово напрежение е предимство от гледна точка безопасността на експлоатацията. Тъй като при отпадане на мрежовото напрежение циркулационната помпа в отоплителната магистрала спира работата си, ако камината продължи да работи, биха се създали условия за прегряване на водата във водната риза и за многократно увеличаване на налягането, поради получаването на парна фаза. В този смисъл зависимостта от мрежата и спирането на работа при липса на мрежово напрежение могат да се разглеждат като защитна функция на камината.

Системата осигурява нужните потребителски функции -измерване, задаване, следене и поддържане на желаната температура в отопляемите помещения, възможност за съставяне на потребителски програми за работа на камината по ниво на мощност или по стойност на температурата, по дневни часови зони, а също и за текущата седмица.

Пример за монтаж на пелетната камина

Пример за инсталиране към система с отворен разширителен съд

Пример за инсталиране към система със затворен разширителен съд

Екология и икономия на ресурси

Грижа за околната среда и икономия на ресурси

Уредите Da Vinci са разработени и произведени съгласно последните съвременни концепции за отопление с биомаса. Модерната технология ведно със специалната грижа за околната среда гарантират:

 • В максимална степен опазване на околната среда.
 • Икономия на разходите за отопление, благодарение на високата кaлоричност на горивото
 • Лесно и приятно обслужване, защото пелетите са леки, удобни и не замърсяват при употреба
 • Минимални количества сажди и пепел при горенето, защото пелетите са био материал.
 • Минимални количества вредни емисии в атмосферата.
 • Производството на палетите е екологично чист процес и спестява разхищаването на дървесните стърготини.

Модерна технология

Уредите, работещи с пелети осигуряват топлинен комфорт и изисква минимално време за обслужване.

Те са разработени преимуществено за използване в условията на градска среда, където пренасянето и изгарянето на дърва или въглища е неудобно, трудоемко или замърсяващо.

Горивният процес протича автоматично, без да изисква непрекъснат надзор и/или зареждане. Управлението и поддържането на горивния процес се извършва с помощта на вградена микрокомпютърна система (микроконтролер), захранвана от електрическата мрежа и консумираща незначително количество електроенергия.

Пелетите са съвременно гориво

Пелетите са пресовани дървени стърготини с цилиндрична форма с дължина 30 мм и диаметър от 6 мм до 8 мм. Най-добрите пелети се получават от широколистен дървен материал с нисък примес на кори и смола. В следствие ниското съдържание на вода (около 6%) пелетите имат висока калоричност, близо до тази на висококачествените антрацитни въглища. Изгарянето на пелетите е с КПД 85%

Брошура пелетни камини Da Vinci

Da Vinci & Da Vinci S - пелетни камини/ pellet stoves

PDF-формат, 2013, български и англ. език

Ние сме изпълнител по програма за кредитиране на енергийна ефективност в дома REECL, която може да ви помогне да спестите до 35% от цената за камина.
Стоки на кредит - одобрение до 20 минути чрез UNI CREDIT BULBANK.
Имате още въпроси? Свържете се с нас.

DV Stone

S-Line da VINCI

До 24 часа от получаването на поръчката наш оператор ще се свърже с Вас за потвърждение и доуточняване на поръчката.

ПоръчкаБЛАГОДАРЯ!

Вашата поръчка е получена. До 24 часа от получаването на поръчката наш оператор ще се свърже с Вас за потвърждение и доуточняване на поръчката.

Доставка в България и ЕС - 5-10дни, повече информация.